Thị trường lao động TP.HCM 2016 và xu hướng 2017

Sơ lược tình hình kinh tế và cơ cấu lao động TP.HCM 2016

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm 2016 với tỉ lệ tăng GRDP ước tính là 8% (gấp 1,5 lần tốc độ tăng GDP bình quân cả nước khi tính theo GDP) và các chỉ số phát triển kinh tế khác đều khởi sắc, thị trường lao động thành phố cũng chịu ảnh hưởng tích cực. Các lao động đã qua đào tạo, có kinh nghiệm, trình độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp luôn thu hút doanh nghiệp và nhu cầu tuyển dụng nhóm này ngày càng gia tăng.

(GRDP là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)

Theo thống kê của trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực TP.HCM, cơ cấu lao động hiện tại của TP.HCM năm 2016 là khu vực Dịch vụ dẫn đầu với tỉ lệ 64,95%, tăng 0,15% so với năm 2015. Đứng thứ hai là Khu vực Công nghiệp – Xây dựng chiếm tỷ lệ 32,84% với mức tăng nhỉnh hơn một chút so với khu vực dịch vụ (0,19% so với năm 2015). Khu vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp có tỷ trọng thấp nhất và giảm so với năm ngoái, chỉ có 2,21%. Nhu cầu nhân lực trong khu vực này là lao động có trình độ kỹ thuật, phát triển theo xu hướng nông nghiệp hiện đại áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học.

Năm 2016, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp TP.HCM tăng 1,03% so với 2015, trong đó nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm đa số với tỉ lệ 72,77%, tăng 1,60% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành nghề như: kinh doanh, Cơ khí, Công nghệ thông tin, Kế toán, Bất động sản, Điện tử, Hành chính văn phòng, Kiến trúc xây dựng, Y dược, Quản lý điều hành…

Chủ trương phát triển kinh tế và nhu cầu nhân lực TP.HCM trong năm 2017

Năm 2017, thành phố sẽ tiếp tục phát triển 4 ngành công nghiệp chủ lực có hàm lượng khoa học – công nghệ và giá trị gia tăng cao gồm cơ khí chế tạo, điện tử – công nghệ thông tin, hóa dược – cao su, chế biến tinh lương thực, thực phẩm và thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ với mục tiêu chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tăng 7,5%, trong đó 4 ngành trọng yếu tăng 7,8%. Ngoài ra, thành phố cũng chủ trương phát triển 9 ngành kinh tế dịch vụ và 50.000 doanh nghiệp trong năm 2017.

(chỉ số phát triển công nghiệp-IIP là các chỉ số tăng trưởng cụ thể của các khu vực khác nhau trong nền kinh tế như khai khoáng, điện và sản xuất chế tạo)

Xét cơ cấu nhân lực năm 2017 theo khu vực kinh tế, khu vực dịch vụ vẫn cần nhiều nhân lực nhất với 2,8 triệu người, chiếm 65,2%, tiếp theo là khu vực Công nghiệp & xây dựng với 1,4 triệu người với tỉ lệ 32,7%. Nhu cầu khu vực Nông, lâm, ngư nghiệp là thấp nhất, thậm chí chưa đến 1 triệu người mà chỉ có hơn 91,4 ngàn lao động, tỷ trọng hơn 2,1%.

Theo dự báo, xu hướng tuyển dụng năm 2017 ở TP.HCM là nhu cầu tuyển dụng gia tăng theo định hướng phát triển kinh tế nêu trên. Theo tính toán của trung tâm dự báo nhân lực, dự kiến năm 2017 TP.HCM cần có 280.000 việc làm, trong đó có khoảng 140.000 việc làm mới hoàn toàn.

Tỷ trọng ngành nghề của 280.000 việc làm mới như sau;

Trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu của TP.HCM thì ngành Điện tử – Công nghệ thông tin có nhu cầu nhân lực cao nhất, chiếm 8,79%. Nhu cầu 3 ngành còn lại đều thấp: Chế biến lương thực thực phẩm 3,22%, Cơ khí 3,03%, Hóa chất – Nhựa cao su 1,47%. Tổng nhu cầu của nhóm này không cao, chỉ có 16,51%.

Nhu cầu nhân lực 9 ngành kinh tế dịch vụ chủ chốt mà TPHCM định hướng phát triển chiếm hơn phân nửa so với tổng nhu cầu nhân lực toàn thành phố với tỷ trọng 51,18%, trong đó ngành có nhu cầu cao nhất là ngành Thương mại đạt tỷ lệ 22,34%, thấp nhất là giáo dục-đào tạo chỉ vỏn vẹn 1,01%. Ở đoạn giữa, 2 ngành có nhu cầu trên 5% là Tài chính – Tín dụng – Ngân hàng – Bảo hiểm với 6,06% và du lịch 7,02%. Nhu cầu các ngành còn lại đều thấp dưới 4%, gồm các ngành Y tế (1,97%), Kinh doanh tài sản – Bất động sản (3,45%), Dịch vụ tư vấn, khoa học – công nghệ, nghiên cứu và triển khai (3,52%), Dịch vụ vận tải – Kho bãi – Dịch vụ cảng (3,46%), Dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (2,35%).

Trong các nhóm ngành còn lại không nằm trong chủ trương phát triển kinh tế của thành phố, đứng đầu là ngành Dịch vụ phục vụ với 20,08% nhu cầu tuyển dụng. Tiếp theo là các ngành có nhu cầu trên dưới 5% như Quản lý – Hành chính – Nhân sự 5,82%, Dệt may – Giày da – Thủ công mỹ nghệ 4,93%, Truyền thông – Quảng cáo – Marketing 4,63%. Các ngành còn lại đều có tỷ trọng nhu cầu rất thấp, chỉ trên dưới 2%: Kiến trúc – Xây dựng – Môi trường 2,05%, Khoa học – Xã hội – Nhân văn 1,86%, Công nghệ – Nông lâm 1,38%.